Lyrics for Sweden 2011

Erik Rapp – Faller

Swedish:

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

Dumma mej, i din dörr står

När ingenting är som igår

Andas, andas, du ignorerar mej

 

Trots allt som har hänt

Känner jag det som jag alltid känt

Du vet väl att jag faller

När du går förbi, när du tar min hand

Du vet väl att jag faller

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

Försöker få allting rätt

Ordning på allt som skett

Andas, andas, du måste hata mej

 

Trots allt som har hänt

Känner jag det som jag alltid känt

 

Du vet väl att jag faller

När du går förbi, när du tar min hand

Du vet väl att jag faller

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

Du vet väl att jag faller

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

Om du följer med, om du tar min hand

Om du bara ger mig tid att visa vad jag kan

 

Du vet väl att jag faller

När du går förbi, när du tar min hand

Du vet väl att jag faller

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

Du vet väl att jag faller

När du går förbi, när du tar min hand

Du vet väl att jag faller

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

Du vet väl att jag faller 

 

English: 

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

Silly me, standing at your door

when nothing is like yesterday

Breathe, breathe, you’re ignoring me

 

In spite of all that’s happened

I feel the way I have always felt

 

You have to know I’m falling

When you’re passing by, when you take my hand

You have to know I’m falling

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

Trying to get everything right

all that has happened in order

Breathe, breathe, you have to hate me

 

In spite of all that’s happened

I feel the way I have always felt

 

You have to know I’m falling

When you’re passing by, when you take my hand

You have to know I’m falling

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

You have to know I’m falling

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

If you come along, if you take my hand

If you only give me time to show you what I can do

 

You have to know I’m falling

When you’re passing by, when you take my hand

You have to know I’m falling

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

 

You have to know I’m falling

When you’re passing by, when you take my hand

You have to know I’m falling

Oh-oh-oh-eh-oh, oh-oh-oh-eh-oh

You have to know I’m falling 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *