Lyrics for Lithuania 2011

Paulina Skrabytė – Debesys

Lithuanian:

 Nėra nieko panašaus į pasaulį

Kuriame gyvenu, kuriame gyvenu

Nėra nieko panašaus į tą kelią

Kuriuo kasdieną einu, aš kasdieną einu

Kas pasakys man kodėl dairausi į dangų

Kas pasakys man kodėl jaučiuosi keistai

Kai debesys virš miesto stogų

Pakimba kai nelieka bėdų

Aš noriu juos visus susirinkt

Aš noriu juos visus apkabint

Ir savo mintyse pasilikt

 

Nėra nieko tobulesnio už rytą

Kai atvėrus duris, kai pakėlus akis

Matau danguje plasnojantį rūką

Jis užvaldo mintis, jis užvaldo mintis

 

Kas pasakys man kodėl dairausi į dangų

Kas pasakys man kodėl jaučiuosi keistai

 

Kai debesys virš miesto stogų

Pakimba kai nelieka bėdų

Aš noriu juos visus susirinkt

Aš noriu juos visus apkabint

Ir savo mintyse pasilikt

 

Kai debesys virš miesto stogų

Pakimba kai nelieka bėdų

Aš noriu juos visus susirinkt

Aš noriu juos visus apkabint

Ir savo mintyse pasilikt

 

Ir savo mintyse pasilikt

 

English: 

There is nothing more beautiful than the world

Where I live in, where I live in

There is nothing more beautiful than the path

Which I pass each day, which I pass each day

Who will tell me why do I look at the sky

Who will tell me why do I feel so strange

 

When clouds set on the roofs

When all problems are gone

I dream to gather them all

I dream to embrace them all

And to hide in my mind

 

There is nothing more beautiful than the morning

When I open the doors, when I open my eyes

I can see a fluttering mist in the sky

It steals my thoughts, it steals my thoughts

 

Who will tell me why do I look at the sky

Who will tell me why do I feel so strange

 

When clouds set on the roofs

When all problems are gone

I dream to gather them all

I dream to embrace them all

And to hide in my mind

 

When clouds set on the roofs

When all problems are gone

I dream to gather them all

I dream to embrace them all

And to hide in my mind

 

And to hide in my mind 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *