Lyrics for Armenia 2012

Compass Band – Sweetie Baby

Armenian:

Erb du tkhur es, andzrev e galis

Kokhqovs antsnum es, barev ches talis

Inch em arel, inch em asel

Qez var jpitov misht uzum em tesnel

Baby, sweetie baby

Inch anem haskanas

Baby, sweetie baby

Vonts anem, vor jptas

Baby, sweetie baby

Du piti havatas

Vor qo var jpity shat tank e

Indz hamar, var jpta, indz hamar

 

Erb du jptum es, arevn e shoghum

Erb du urakh es, ashkharn e pokhvum

Uzum em goral, uzum em ergel

Qez var jpitov misht uzum em tesnel

 

Baby, sweetie baby

Inch anem haskanas

Baby, sweetie baby

Vonts anem, vor jptas

 

Baby, sweetie baby

Du piti havatas

Vor qo var jpity shat tank e

Indz hamar, var jpta, indz hamar

 

Give me smile, give me smile

 

Baby, sweetie baby

Down on me, tell me why?

Baby, sweetie baby

Talk to me for a while

 

Baby, sweetie baby

Let me steal your smile

Just wanna see you happy

Give me smile

 

Armenian script:

Երբ դու տխուր ես, անձրև է գալիս

Կողքովս անցնում ես, բարև չես տալիս

Ինչ եմ արել, Ինչ եմ ասել

Քեզ վառ ժպիտով միշտ ուզում եմ տեսնել

Baby, sweetie baby

Ինչ անեմ հասկանաս

Baby, sweetie baby

Ոնց անեմ, որ ժպտաս

 

Baby, sweetie baby

Դու պիտի հավատաս

Որ քո վառ ժպիտը շատ տանկ է

Ինձ համար, վառ ժպտա, Ինձ համար

 

Երբ դու ժպտում ես, արևն է շողում

Երբ դու ուրախ ես , աշխարհն է փոխվում

Ուզում եմ գոռալ, ուզում եմ երգել

Քեզ վառ ժպիտով միշտ ուզում եմ տեսնել

 

Baby, sweetie baby

Ինչ անեմ հասկանաս

Baby, sweetie baby

Ոնց անեմ, որ ժպտաս

 

Baby, sweetie baby

Դու պիտի հավատաս

Որ քո վառ ժպիտը շատ տանկ է

Ինձ համար, վառ ժպտա, Ինձ համար

 

Baby, sweetie, baby

Give me smile, give me smile

 

Baby, sweetie baby

Down on me, tell me why?

Baby, sweetie baby

Talk to me for a while

 

Baby, sweetie baby

Let me steal your smile

Just wanna see you happy

Give me smile

 

English: 

When there are clouds in the blue sky,

You’re passing by, sad, I don’t know why,

Light up your face, bright up your eyes,

Sorrow will go, if you just smile.

 

CHORUS: Baby, sweetie baby, 

Down on me, tell me why?

Baby, sweetie baby, 

Talk to me for a while.

Baby, sweetie baby, 

Let me steal your smile.

Just wanna see you happy, 

Give a look, please.

Give me smile, Give me smile, Give me smile.

(Improvisation: Just a smile. All I ask is a smile)

 

All I can do is just to sigh

All that I ask, Don’t bring me down

Don’t walk away, just look my way

I don’t know how but I’ll make you smile.

 

CHORUS 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *