Lyrics for Sweden 2013

Elias Elffors Elfström – Det är dit vi ska

Swedish:
När solen gått ner
Och stjärnorna är allt man ser
Det är ganska långt
Men vägen ligger öppen nu
Vi är många som är på väg
Och vi har iver i våra steg
Ingen som backar här inatt
Vi står här redo nu
Och längtan driver oss fram
Det finns inga hinder
När vi går tillsammans framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi…
Med stjärnljus i stegen
Bereder vi vägen framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi ska
Ni ser på oss nu
Som nått ni aldrig sett förut
Det är inte så nytt
Men vi har lågan kvar, och blicken klar
Det finns inga hinder
När vi går tillsammans framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi…
Med stjärnljus i stegen
Bereder vi vägen framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi ska
Det flyter på drömmar
Som aldrig ska sjunka
Vi fångar dom när vi går förbi
Tillsammans ska vi dit
Tillsammans ska vi dit
Tillsammans ska vi…
Det finns inga hinder
När vi går tillsammans framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi…
Med stjärnljus i stegen
Bereder vi vägen framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi ska
English:
When the sun goes down
And the stars are everywhere you look
It is quite far
But the road is open now
Many of us are heading
And we have a spring in our steps
No one is backing here tonight
We stand here ready now
And desire drives us forward
There are no barriers
As we move forward together
Because that’s where we’re going
That’s where we…
With the starlight in steps
Preparing us to the way forward
Because that’s where we’re going
That’s where we’re going
You look at us now
As we reached what you’ve never seen before
It is not so new
But we still have flame left, and the gaze is clear
There are no barriers
As we move forward together
Because that’s where we’re going
That’s where we…
With the starlight in steps
Preparing us to the way forward
Because that’s where we’re going
That’s where we’re going
It floats on dreams
That should never fall
We catch them when we go past
Together we will get there
Together we will get there
Together we will…
There are no barriers
As we move forward together
Because that’s where we’re going
That’s where we…
With the starlight in steps
Preparing us to the way forward
Because that’s where we’re going
That’s where we’re going

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *